Ponúkam služby pre ľudí s ŤZP

Lepšie žiť

Mám 20 ročné skúsenosti v starostlivosti o ťažko postihnutých ľudí, ktoré chcem uplatniť vo svojom podnikaní.

Starala som sa o svoju hendikepovanú dcéru a neskôr aj manžela a počas tohto obdobia som si uvedomila, že na trhu chýba poradenská činnosť pre rodiny, ktoré sa ocitnú v podobnej situácii, ktorú som prežívala aj ja sama.
Veľa som sa o starostlivosti naučila, doplnila som si potrebné vzdelanie v odbore opatrovateľstvo a vďaka svojej húževnatosti a neustálemu vyhľadávaniu informácií k danej problematike ako dobrovoľníčka pracujem v občianskom združení, ktoré som sama založila, a ktoré pomáha desiatkam rodín pri zabezpečovaní pomoci či poradenskej, finančnej alebo materiálnej a zlepšuje kvalitu života týchto rodín.


Táto práca je mojím poslaním a robím ju profesionálne a na trh prinášam kompletný balík služieb, ktoré viem ako podnikateľka poskytnúť.

  1. Pomoc a poradenstvo

Poradenstvo v sociálnej oblasti zamerané pre rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného človeka.
Ukázanie možností financovania zdravotných a iných pomôcok.
Možnosť začlenenia rodiny do rôznych komunít, ktoré pomáhajú zlepšiť životnú situáciu celej rodiny.

Poradenstvo pre občianske združenia, chránené dielne a iné organizácie podporujúce zdravotne znevýhodnených občanov a ich rodinných príslušníkov.

  1. Administratívne práce

Písanie žiadostí pri čerpaní rôznych príspevkov, oslovovanie nadácií a organizácií, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým občanom.

     3. Tvorba webových stránok

Tvorba webových stránok, písanie textov do printových a internetových medií, slúžiacich na získanie pomoci pre jednotlivé rodiny.

 


 

Nádej na lepší život

 

Môj príbeh môže byť pre niekoho inšpiratívny. Vždy som sa snažila držať hesla: “Všetko sa dá, keď sa chce.“

Veľa krát to bolo mimoriadne náročné, no robila som všetko preto, aby som pomohla mojim najbližším.  Viac tu.
To, ako som žila pre moju rodinu a čo som sa popri starostlivosti o dcérku a manžela naučila, teraz posúvam ďalej.

Rada pomáham iným ľuďom.
Naplno sa venujem rodinám, ktoré majú podobný osud, aký som ja žila 20 rokov.

Každý z nás má nádej na lepší život. Preto chcem dávať nádej aj ja, tým ktorí ma požiadajú o pomoc.

Mám veľa skúseností s vypisovaním žiadostí o príspevky cez UPSVaR, ale aj oslovovaním nadácií, organizácií, ktoré pomáhajú rôznymi spôsobmi k zlepšeniu zdravia hendikepovaných ľudí a ich rodinám.

Rada pomôžem napísať články, vytvoriť webstránku pre konkrétnu rodinu, a tým spôsobom dať verejnosti na vedomie, čo ktorá rodina potrebuje. Z mojej vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že nám zviditeľňovanie sa na webe pomohlo nájsť sponzorov, ktorí radi a nezištne pomohli v zbierkach na kúpu drahých pomôcok.

Viem sa vžiť do situácie bezradnej osoby. Viem, čo je bezmocnosť. Viem, čo je strata najbližšieho.

 

Spolupracujem s firmou Spig, ktorá vyrába zdvíhacie zariadenia pre imobilných. Pani Ponická pomohla aj mne vyriešiť bezbariérovosť v dome.
Firma Spig nám vyrobila schodiskovú plošinu na mieru. Vďaka plošine sme sa mohli presúvať v kočiari na poschodie, kde mala Katka svoju izbu.
Stropné zdvíhacie zariadenie Ergolet Luna mi pomáhalo šetriť si chrbticu pri manipulácii s Katkou.  Viac tu. 

To čo som žila pre moju rodinu, a čo som sa popri starostlivosti o dcérku a manžela naučila teraz posúvam ďalej.

 

Budem rada, ak ma niekto osloví a dovolí mi vypočuť si jeho príbeh.
Stretneme sa, porozprávame sa a verím, že spolu nájdeme spôsob pomoci.

Kontakt:
Iveta Bartalová
t.č. 0903534767
email: info@ivetabartalova.sk

 

 

Kto najlepšie poradí a pochopí?

 

 

Momenty z môjho života

FB profil: Iveta Bartalová

FB stránka: Iveta Bartalová

 

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)
Overenie, či nie ste robot