Liečivá sila radosti.

Práca rukami ja najlepšie terapia pre nás všetkých. Uvoľňuje myseľ, myšlienkam dáva voľný priebeh a keď sa pripojí inšpirácia vznikajú krásne výtvory šikovných ručičiek. Chcem vám predstaviť pani Andreu, ktorá sa venuje Arteterapii. V tomto článku nás všetkých inšpiruje k tvorivým činnostiam.

Môžete sa predstaviť našim čitateľom?
Volám sa Andrea Geseová. Pracujem ako arteterapeutka v súkromnej praxi. Okrem práce, ktorá mi prináša radosť a naplnenie sa venujem canisterapii s mojou labradorkou Marley, výtvarným a tvorivým činnostiam. Milujem umenie, zvieratá, prírodu, prácu v záhradke a cestovanie. Inšpiráciu čerpám z prírody. Prežívanie života je pre mňa neustálym zdrojom sebapoznávania a poznávania širších súvislostí bytia a žitia.

 

Ako ste sa dostala k práci terapeutky?
Pôvodne som vyštudovala na UK pedagogiku výtvarných odborov. Pri práci s mojimi študentami som u nich začala vnímať neustály nárast sebapoškodzovania, psychických ťažkostí, úzkosť a depresie. Ja sama som viedla vnútorný boj s tým, čo robím a čo má pre mňa (a nielen pre mňa) zmysel. Až som vnútorne vyhorela.

 

Späť do života ma dostala práve arteterapia.
Keďže som sama zažila jej liečivý potenciál, rozhodla som sa ju vyštudovať, následne uplatňovať pri práci s mojimi študentami a neskôr otvoriť Arteterapeutický Ateliér pre verejnosť. V súčasnosti som podpredsedkyňou v Spoločnosti slovenských arteterapeutov SoSarte. Organizujeme arte stretnutia, workshopy, konferencie a sieťovanie arteterapeutických ateliérov pre rozvoj arteterapie na Slovensku. Súčasťou našej práce je aj akreditované vzdelávanie v arteterapii pre záujemcov o uplatnenie arteterapie a artefiletiky vo svojej profesii.

 

 

Čo konkrétne zahŕňa práca arteterapeuta a ako pracujete vy osobne?
Práca arteterapeuta zahŕňa prípravu podmienok pre uplatnenie celého arteterapeutického procesu. Príprava miesta, výtvarných materiálov a pomôcok. Vytvorenie priestoru bezpečia a prijatia s pozitívnou atmosférou. To zahŕňa aj vlastnú vnútornú prípravu na osobné stretnutie s klientom či skupinou.
Arteterapeut je predovšetkým sprievodcom pre človeka v jeho vnútornom psychickom procese. Vedie ho s citom tam, kde je to pre klienta liečivé. Pomáha si využitím arteterapeutických technik, expresie a empatie.
V mojej práci sa sústredím na zdroje klientov. Ak ich spolu objavíme, čerpáme z nich. Jedným z nich je RADOSŤ.

 

 

Ako sa dá RADOSŤ uplatniť pri terapii?
Radosť uvoľňuje to, čo je stiahnuté, stuhnuté, neživé …. Núti telo do činnosti, pohybu spontánne a prirodzene. Uvoľňuje psychické procesy, dáva do pohybu stuhnuté duševné “ svalstvo“. Radosť je ako prečisťujúca a uvoľňujúca kúpeľ, ktorá dokáže naštartovať samostatne liečivé procesy v tele i psychike. Túto schopnosť naše telo má.

Pracujem v individuálnej terapii i skupinovej. Venujem sa deťom i dospelým. Ateliér navštevujú ľudia zdraví s chuťou sa sebazdokonaľovať, zažiť sa, spoznať sa, zažívať radosť pri tvorení. Ale aj ľudia s psychickou bolesťou či otupelosťou. S drogovo závislými. Uplatňujem arteterapiu v zariadeniach s rôznym postihnutím, mentálnym i telesným obmedzením. Všetci, napriek odlišnými potrebám tela i duše potrebujeme RADOSŤ. Expresiu. Zážitok. Aby nám život chutil. A to vieme skrze Arteterapiu zažiť.

Terapeutický vzťah je obojsmerná výmena. Čo získavate vy pri stretnutiach s ľuďmi s handicapom alebo inak obdarenými?
Pracovať s ľuďmi s postihnutím ma učí pokore a vďačnosti za všetko, čoho sa mi dostalo a dostáva samotnému Životu. Prebúdza vo mne obdiv z vôle a sily iného človeka, žiť a rozvíjať sa napriek obmedzeniam a prekážkam ďalej. Učím sa trpezlivosti a tolerancii. Učím sa načúvať a vnímať nielen zrakom a sluchom, ale vnimať jemné náznaky, nuancie duševného prežívania človeka i tonus tela. Niekedy naozaj zažijem „zázračné “ momenty a posuny. Zároveň ma núti byť pripravená na množstvo zmien, ktoré do arteterapeutického procesu prichádzajú a flexibilne zvládnuť aj prichádzajúce obmedzenia. Učí má vnímať si vlastné obmedzenia.

A pri stretnutiach je veľa zábavy, situačného humoru, radosti z tvorenia i výsledkov. Radosť je prvá, pripraví k ďalšiemu kroku v logistike liečivého procesu.
Po stretnutí, telesne cítim výdaj energie. Avšak vnútorne som vyživená aj ja. A to je na tej práci úžasné. Cítim veľkú vďačnosť.

 

Kontakt:

Andrea Geseová,
Email: ajkagese@gmail.com,
FB: Andrea Geseová, arteterapia a canisterapia,

www.arteterapia-canisterapia.sk

 

Rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami nájdete tu.